Umculo othandwayo waseAfrika, njengomculo wendabuko waseAfrika, ukhulu kwaye uninzi. Uninzi lwamaxesha athile oomculo omculo waseAfrika owakhiwe kwi-pollination cross kunye nomculo odumile wesentshona. Iindidi ezininzi zomculo othandwayo njenge-blues, i-jazz, i-salsa, i-zouk, kunye ne-rumba zifumana amaqondo ahlukeneyo kumasiko omculo avela e-Afrika, athathwe kumaMerika ngama-Afrika angama-khoboka. Ezi ngcamango kunye nezandi ziye zatshintshwe zihlobo olutsha njengeliwa, neshyhym kunye ne-blues. Ngokufanayo, umculo omculo waseAfrika uye wamkela izinto, ngokukodwa izixhobo zomculo kunye neendlela zokurekhoda ze-studio zomculo osentshona. Ixesha elithi "afropop" (nalo libizwa ngokuba yi-afro-pop okanye i-afro pop) ngamanye amaxesha lisetyenziselwa ukubhekisela kumculo we-pop waseAfrika. Eli gama alibhekiseli kwisita esithile okanye isandi, kodwa sisetyenziswe njengegama eliqhelekileyo lomculo odlawayo waseAfrika.

Akukho iimveliso afunyanwa kuthelekiseka ukhetho lwakho.