yobukrelekrele bokuzenzela

Umělá ukunyaniseka (UI, anglicky Intelligence intelligence, iAI) ndiyifumene i-informatiky yezinto eziyimfuneko ukuba zenzeke ngokubhaliweyo. Qondanisa i-intanethi "i-integentní chování" i stále předmětem diskuse, nejčastěji se jako etalon

Funda Okuninzi
Ushiye uluvo