Uluhlulomnqweno

Igama lemveliso Ixabiso lento Stock Isimo
Akukho iimveliso ongezelelwa kubuntu
ukwabelana
Nceda linda ...